Kamis, 01 November 2012

MENYATAKAN KEINGINANKata kerja bentuk ~tai digunakan untuk menyatakan keinginan atau kegiatan yang akan datang. Perubahan kata kerja bentuk tai sama dengan perubahan kata kerja bentuk ~masu.
Rei :
Tabemasu -> tabetai
Nomimasu -> nomitai

Kata kerja bentuk ~tai digunakan untuk menyatakan keinginan orang pertama dan orang kedua. Sedangkan untuk menyatakan keinginan orang ketiga umumnya menggunakan akhiran ~tagatte imasu. Contoh : kanojo wa atarashii kaban o kaitagatte imasu.

Untuk menyatakan keinginan berupa benda, kita tidak menggunakan bentuk ~tai, melainkan bentuk ~hoshii/ hoshigatte imasu.

Pola kalimat :
Benda
(+) (subject) wa (kata benda) ga hoshii / hoshigatte imasu desu
(-)(subject) wa (kata benda) ga hoshikunai desu

Kegiatan
(+) (subject) wa (object) o K.K tai/ tagatte imasu desu
(-) (subject) wa (object) o K.K takunai desu
(subject) wa (object) ni K.K tai/ tagatte imasu desu (untuk)

Kaiwa :
Yuichiro          : atsui desu ne. nani ka nomitai ne
Norika             : sou desu ne. nani ga nomitai desuka
Yuichiro          : ju-su ga ii ne. avocado ju-su wa dou desuka
Noriko             : watashi wa meron ju- su ga hoshii desu
Yuichiro          : doko de kaimasuka
Noriko             : asoko ni aru resutoran ni ikimashou
Yuichiro          : hai, ikimashou.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar